ANASAYFA SAĞLIK VE GÜZELLİK AKUPUNKTUR NEDİR, NASIL UYGULANIR?

AKUPUNKTUR NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Akupunktur nedir, nasıl uygulanır? Akupunktur uygulama alanları ve yöntemleri nelerdir? Akupunktur uygulama alanları, uygulama yöntemleri ve faydaları...

AKUPUNKTUR VE ETKİ MEKANİZMASI 

Akupunktur vücudun belli olan noktalarına çeşitli iğneler batırılıp bu iğnelerin elle döndürülerek elektrik akımı ile uyarılarak, ısı verilerek veya aynı noktaları iğne yerine lazer ışını ile uyararak yapılan bir tedavi yöntemidir. Çin dilinde Chen-Chin adı verilir. Batı dillerinde ise aqus (ğgne) punktur (delme) anlamında kullanılmaktadır.
Akupunktur yöntemi 5000 yıllık bir geçmişe sahip olup halen günümüzde başarıyla kullanılmaktadır.Akupunkturun batı dünyası ile tanışması ise ABD başkanını Nixon un 1972 yılında Çin’i ziyareti sırasında Çinlilerin akupunktur tedavisini Nixon ve beraberindeki heyete bir gösteri halinde sunmasıyla başlamıştır.
Nixon bundan çok etkilenmiş ve Amerika'ya döndükten sonra Amerikalı doktorları Çin’e göndererek akupunkturu araştırmalarını istemiştir.


Akupunktur günümüzde dünya sağlık örgütü tarafından kabul edilerek, desteklenen bilimsel bir tedavi yöntemi olarak ilim dalı niteliğine ulaşmış ve kendisini kanıtlamıştır. 

Halen Fransa , İtalya, Belçika, Çekoslavakya, Macaristan, Amerika, Rusya gibi birçok ülkede faaliyet gösteren akupunktur enstitüleri ve akademileri tıp aleminde kendilerine belirli bir yer bulmuştur.


Tedaviler akupunktur iğnelerinin belirli meridyenler üzerindeki deri noktalarına ve kulağa batırılması, sonrada belirli süreler içinde orada bırakılıp gerekirse elektrikle uyarı yapılmasıyla olur. İğnelerin durumları ile vücutta kalma süreleri, verilen elektrik akımının gücü ile zamanı tedavide büyük etkendir. Akupunktur tedavisinde etkili birinci unsur iğne değil, batırıldığı noktalar ve sonra bu noktaların uyarılmasıdır. 

İğneler altın, gümüş veya paslanmaz çelikten oluşabilir. Bu iğneler elle döndürülerek veya elektrik akımı verilerek stimüle edilebilir. İğne yerine akupunktur noktalarına lazer ışını da uygulanabilir.Eski Çin filozosine göre hastalık vücutta Yin ve Yang dengesinin bozulmasına bağlıdır. Yin negatif yani sedatif güçleri, Yang pozitif yani stimüle eden güçleri temsil eder ve ikisi arasında dengeli bir uyum vardır. Hastalık halinde bu iki güçten birinin diğerine göre baskın duruma geçtiği düşünülür. Bu Yin ve Yang iç içedir, birbirinden ayrılmaları imkansızdır. Bu dengesizliğin düzeltilmesi seçilmiş akupunktur noktalarının iğnelenmesi ile gerçekleşebilir.
Enerji yani Çince Tsri, iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunu batı tıbbiyle açıklamak istersek simpatik ve parasimpatik sinir sistemiyle kıyaslayabiliriz. Çeşitli enerji kaynakları bulunur. Konstitüsyonel enerji ve besin maddeleri ile alınan enerji gibi. Bu enerjiler arasında devamlı bir bağlılık ve değişme ilgisi mevcut olup , enerji akışındaki aksaklıklar ise hastalıklara sebep olmaktadır. Yani hastalıklar bu dengedeki bozuklukların dışa vurmasıdır. Akupunktur uygulanarak şahıs değişik yöntemler ile meridyenler arasındaki denge bozukluğunu tespit edip, tedavi etmeye gayret eder. Gaye bozuk olan dengenin düzeltilmesidir.
Enerji kanallarına meridyenler adı verilir. Bu kanalların içinde enerji hiç ara vermeden 24 saat dolaşmaktadır. 6 adet vücudun ön tarafında 6 adet arka yüzünde seyreden ve simetrik 12 çift meridyen vardır.Akupunktur uygulama alanlarını şöyle sıralayabiliriz.

Klasik vücut akupunkturu
Kulak akupunkturu
Kafatası akupunkturu
El akupunkturu
Akupunktur uygulama şekilleri ise şöyledir
Lazer akupunkturu
Elektrostimulasyon
MoksibüsyonAkupunktur yöntemi hangi bilimsel temeller üzerine oturtulabilir?

Bu konuda pek çok bilim adamı kafa yormuş ve birçok araştırmalar yapılmıştır. Bazı bilim adamlarına göre akupunktur yöntemi sibernetik sistemler esasına dayanılarak açıklanabilir. Sibernetik sistemde esas bir amaca ve canlıya istenilen bir işin yaptırılabilmesidir. Akupunktur yöntemi aracığıyla canlı varlılara belirli işler yaptırılabiliyor ve bu iş yapılırken organizma sadece kendi olanaklarıyla yetiniyor. Örneğin dışarıdan ilaç verilerek bir destek sağlanmıyor. Onarım işlemi akupunktur noktalarından verilen bir emirle başlatılıyor.


Bazı bilim adamlarına göre Akupunktur yöntemi, organizmanın bozulmuş enerji dengesini düzelterek etkili olmaktadır. Canlı varlıkların yaşamlarını devam ettirmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji organizma içinde üretilir. Enerji üretiminde besin maddeleri kullanılır. Gıdalarla alınan bu maddeler sindirim sisteminin çeşitli katlarından geçerken birçok sağlının etkisi altında kalarak en küçük yapıtaşlarına kadar yıkılır.

 

Organların fonksiyonlarını dengeli bir şekilde yapabilmeleri için anabolizma ve katabolizmanın dengeli olması gerekmektedir. Hayat, hücrelerin var olmasıyla ayrıca görevlerini düzenli bir şekilde yerine getirmeleri ile sürdürülebilmektedir. Çünkü bu küçük bireyler dokuları onlarda aralarına bazı organik ve anorganik maddeleri de alarak organları oluştururlar. Böylece organizma adını verdiğimiz çok karışık sistemlerden oluşan harika bir yapı meydana gelir. Bu olağan üstü yapı tek tek hücrelerin oluşturduğu bir bütün, yani canlıdır.Çinlilere göre enerji ise 2 türlüdür Yang ve Yin:

Yang: Aydınlığı anabolik enerjiyi, güneşi, erkeği gösterir
Yin: Karanlığı, katabolik enerjiyi , dişiliği gösterir.


Enerji vücutta üzerlerinde akupunktur noktalarının sıralandığı Yang ve Yin meridyenleri üzerinde dolaşır. Bu iki enerji adlarıyla anılan meridyenler üzerinde denge halinde dolaşıyorsa organlar normal fonksiyonlarını yapabilirler, aksi durumlarda hastalıklar baş gösterir.


Kontrollü çalışmalarla akupunkturun etkinliğinin ispatlandığı bazı hastalıklar 

Ağrılı adet görme (primer)
Alerjik rinit
Baş ağrısı
Boyun ağrıları
Bel ağrıları
Bulantı , kusma
Depresyon
Diş ağrısı
Diz ağrısı
Eklem burkulması 
Gastrit, ülser
Bazı felçlerin tedavisi
Esansiyel hipertansiyon
Hipotansiyon
Obezite
Radyeterapi ve kemoterapinin yan etkilerinin azaltılması
Romatoid artrit
Sigara bağımlılığı
Sırt ağrısı
Tenis dirseği
Tüp bebek tedavisinde
Yüz ağrısı


Yeniliklerden haberdar olun!

Lezzet’ten sürekli haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresinizi girerek kaydolun!