Kardeş Mutfaklar ve Göç Yemekleri

Bu yazıda farklı mutfak kültürlerini, kardeş mutfakları ve göç yemeklerini derinlemesine inceliyoruz.
Kardeş Mutfaklar ve Göç Yemekleri
08 Şubat 2024, 16:58
Lezzet Trendleri

Anadolu'ya göç eden, ya da binlerce yıldır bu topraklarda kök salmış insanlar ülkemizin kültür zenginliğidir. Onların varlığı taş işçiliğinden, sedef kakmacılığa ya da müziğe, mimariye, sosyal hayata, mutfağa kadar derin izler taşır.  Bütün bunlar paylaşılarak çoğalan bir zenginliktir. Anadolu'nun bereketi, göç yolları üzerinde olması, İpek Yolu, savaşlarla gelen halkların yine bu topraklarda kalarak kattıkları, hafızalarında getirdikleri bilgiler değer katar toplumumuza.

Anadolu coğrafyasında göçler yüzlerce, binlerce yıldır devam etmiştir. Topraklarımızda geleneksel yaşam kültürünün şekillenmesinde göçlerin büyük etkisi olmuştur. Yahudilerin Balkanlara, Osmanlı topraklarına kabul göçü, Balkan savaşları sırasında Batı’dan Anadolu ve Rumeli topraklarına gelenler, 1923-1924 mübadele ile dedelerimin de yer değiştirmesine, Yunanistan ve Adalardan gelen halkların belleklerindeki anı, müzik, dil ve yemekler gibi somut olmayan kültürel miraslarını bu topraklara taşımasına neden olmuştur.

Bulgarlar, Arnavutlar, Boşnaklar batıdan büyük göç dalgaları hâlinde gelmişlerdir. Doğu Anadolu’ya göç ederek yerleşmiş Ermeniler, Kuzey’den Kırım Tatarlarıyla başlayan göç dalgalarını, sonrasında Gürcü ve Çerkesler başta olmak üzere Dağıstanlılar, Çeçenler gibi Kafkaslar’da yaşayan halklar takip etmiştir. On dokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren Azerbaycan’dan da çok sayıda göçmen gelmiştir. Bir milyonun üzerindeki diğer bir göç dalgasıysa Gürcü göçleridir. Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Çin tarafından işgali, Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye göçün nedeni olmuştur.

Rusya ile Türki cumhuriyetlerin arasındaki savaşlarda; Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler, Karakalpaklar, Balkarlar, Karaçaylar, Azeriler, Dağıstanlılar, İnguşlar, Çeçenler olmak üzere Müslüman halkların göçleri yoğunluktadır. Güney’den; Suriye, Kürt ve Arap çatışmalarıyla kaçıp ülkemize sığınanlar oldukça büyük sayıdadır. Anadolu tarihinin son iki yüz yılında yaklaşık sekiz-on milyona yakın göçmen (Suriye, Afrika, Türki Cumhuriyetler, Afganistan, Ukrayna vb.), bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine yerleşmiştir. Son yıllarda doğal afetler, depremler nedeniyle şehirler arası göçler de yaşanmaya başlanmıştır.

Göçlerle Zenginleşen Mutfağımız

Göçlerle gelen mutfak kültürü varlığını yüzyıllardır bu topraklarda sürdüren halkların deneyimleriyle yoğrulup ülkemizin mutfağında zengin içerikli bilgi mozaiği oluşmasına neden olmuştur. Gelen halklar hem yerleştiği coğrafyanın ona verdiği ürünleri kullanmış, hem de kendi mutfağını, pişirme tekniklerini, deneyimlerini o yöreye adapte etmesini bilmiştir. Bu demografik oluşum, Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel yapısında ortaya çıkan boşluğun doldurulmasında etkili olmuştur. Mutfak ve yemek bağlamında "Kardeş Mutfaklar" bizi biz yapan en önemli etkendir.

Tarifler Lezzet Dergisi Şubat-Mart sayısında!

Kategoriler
Lezzet Logo