Türkiye'de Gastronomi Festivalleri Neden Önemli?

Ülkemizin kaynakları o kadar çeşitli ve güçlü ki, bizler yalnızca kaynaklarımıza paralel hedefler belirleyelim ve belirlediğimiz hedefler içinde kültürel içerikleri zengin organizasyon ve faaliyetleri beldelerimizin insan, kurum ve kuruluş kaynaklarıyla planlayalım, gerçekleştirelim ve geliştirelim.
Türkiye'de Gastronomi Festivalleri Neden Önemli?
11 Ekim 2023, 12:34

Festival içerikleri nasıl ve kimler tarafından belirlenmeli?

Kent vizyonumuzun ve hemşehrilik bilincimizin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi öncelikli gündemleri olan; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın üretilmesi hedeflendiği, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği'ne dayanarak oluşturulan Kent Konseylerimiz beldelerimizin öncelikli festival içeriklerini belirlemeli ve ilgili beldemizin tüm kaynaklarını da o hedefe yönlendirmelidir.

Konser verecek sanatçılar ile akşamları desteklenen festivallerin, içeriği kadar o içeriğin hazırlanışı ve kamuoyuna bilgilendirilmesinin yapılmasında kullanılacak içeriklerin hazırlanması ve farkı medya mecralarından önceden belirlenen stratejik sonuçlara ulaşma odaklı bir plan dahilinde yapılanması ise nihai başarı için olmazsa olmazıdır festivallerin.

ferah güneri bircan

Festivalde hedef neden önemli?

Dünya genelinde festivallerin yapıldığı tarih aralıklarında festival bölgelerinde insan yoğunlaşması olur ve sosyal medya ağırlıklı birçok farklı içerik katılımcılar vasıtasıyla katılımcı olmayanlara aktarılır. Bu bağlamda; katılımcılara festival öncesinde belirlenen hedeflere paralel mutlaka ve olabildiğince nitelikli bilgilendirme ve deneyimler yaşatılmalıdır.

Neden mi?

Çünkü festival katılımcıları üzerinden festivale katılmayan birçok farklı lokasyondaki insan festival ana temalı bilgilendirmeyi alır ve meraklanır, o deneyimi kaynakları müsait olduğunda deneyimlemeyi ister.

ferah güneri bircan

Beldeye gelen bir yabancı ne ister?

Yurtiçi ve yurtdışında bir beldeyi ziyarete gelen veya gelmek isteyen hemen herkes üç sorunun cevabını ister.

Nerelerde neleri yemeli?

Nerelerden neleri alınmalı?

Nereler görülmeden dönülmemeli?

Gastronomi festivalinin merkezinde kimler olmalı?

Bir gastronomi festivalinde mutlaka o beldenin direk ve dolaylı olarak gastronomi sektörüne ürün ve hizmet üreten üreticisi, işletmecisi, satıcısı, dağıtıcısı gibi ticaret odaları ile esnaf sanatkâr odalarına kayıtlı tüm paydaşları öncelikli yerini almalıdır. Bu esnafların desteklenmesi ve güçlendirilmesinin ilgili beldeye vereceği katkı ve destek kesinlikle çok ama çok büyük olacaktır. Ayrıca, organize olmuş kadın üreticileri ile bireysel üretim yapan kadınlar ise asla unutulmamalıdır.

ferah güneri bircan

Gastronomi festivalleri nasıl güçlendirilmeli?

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı, 2004 yılında UNESCO tarafından edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları dahil yedi tema etrafında yapılandırılarak yaratılmış ve bu ağa katılımlar içinde, iki yılda bir (sonu tek rakamla biten yıllar) mart-haziran aylarında başvuruların yapıldığı bir program.

Dünya genelinde 49 ilin şu ana kadar gastronomi temasında belgelendirildiği bu programa; ülkemizden 2015 yılında Gaziantep, 2017 yılında Hatay ile 2019 yılında da Afyonkarahisar Gastronomi temasında UNESCO yaratıcı şehirler listesine dahil edildi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listemizde ise UNESCO listesine Gastronomi alanında girmeyi bekleyen ve 2021 tarihinde başvurularını yapan Adana, Balıkesir, Diyarbakır, Kayseri, Konya ile 2023 yılı içinde başvurularını yapan Nevşehir ve Tokat yer almakta.

Gastronomi alanında öne çıkma sürecini tamamlayan ve ancak geliştirerek sürdürülebilirliğini pekiştirme sürecinde olan illerimiz kadar, çevresindeki illerden sıyrılarak, iç ve dış turizmden daha fazla pazar payı almak isteyen illerimizin en büyük destekçilerden birisi de yine festivaller olduğu asla göz ardı edilmemeli.

Bugün birçok ilde hedefsiz ve plansız gastronomi festivalleri gider kalemi olarak görülse de rahatlıkla diyebilirim ki hedefli ve planlı gastronomi festivalleri şehrin farklı katmanlarına sürdürülebilir çok büyük nitelikli gelir üretir.

Hangi beldemizin hangi detayda “gastronomi festivali” odaklı katkı veya desteğe ihtiyacı olursa, kaynaklarımla orantılı başta şahsi sonrasında da nitelikli çevrem ile her türlü katkı ve destek vermeye daima hazırım.

ferah güneri bircan

Bu cennet vatan bizim ve başka bir Türkiye yok.

Yazar:

Ferah Güneri Bircan

instagram.com/baygastro

Kategoriler

Benzer Yazılar

Lezzet Logo